Theorie


Zelfstudie of Theorieles?

Er zijn verschillende manieren om je de theoriestof eigen te maken. De een kiest voor zelfstudie door middel van een theorieboek en een cd-rom, en de ander kiest voor de klassikale theorielessen of soms zelfs voor privé theorielessen. Zo is er voor ieder wat wils.

Wij beschikken over een theorielokaal met 6 plaatsen. Dat betekent dat de groepen nooit te groot kunnen worden en dus iedereen genoeg aandacht krijgt. Ook werken we met het modernste theoriesysteem zodat de lesstof altijd up-to-date is en iedereen kan oefenen op examens zoals die bij het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid(CBR) afgenomen worden.

Hoe ziet een theorie-examen eruit?

Het theorie-examen duurt ongeveer 45 minuten en omvat de volgende twee onderdelen:

25 vragen over de gevaarherkenning waarvan je er 13 juist moet hebben beantwoord.
40 vragen over verkeersregels en verkeersinzicht waarvan je er 35 goed moet hebben beantwoord